banner 002
 
botones 03
               botones 06    botones 08    botones 10
 

acuerdos title30

     Anexo I Medidas Disconformes
         - Nota Explicativa
         - Lista Costa Rica
         - Lista Panamá

     Anexo II Medidas Futuras
         - Nota Explicativa
         - Lista Costa Rica
         - Lista Panamá

     Anexo III 1 Actividades económicas reservadas a cada Parte
         - Nota Explicativa
         - Lista Costa Rica
         - Lista Panamá

     Anexo IV Nación más Favorecida
         - Nota Explicativa
         - Lista Costa Rica
         - Lista Panamá

     Anexo V Restricción Cuantitativa No Descriminatoria
         - Lista Costa Rica
         - Lista Panamá

     Anexo VI Servicio Financieros
         - Nota Explicativa
         - Lista Costa Rica
         - Lista Panamá
     Anexo 3.04
         - Programa de Desgravación Arancelaria
         - Desgravación Arancelaria Costa Rica
         - Desgravación Arancelaria Panamá

     Anexo 3.09
         - Restricciones a Programas de Apoyos Internos y Apoyos a las Exportaciones

     Anexo 3.10 (6)
         - Restricciones a la Importación y Exportación

     Anexo 3.14
         - Impuesto de Exportación

acuerdos title31

acuerdos title32